'' HUZUR İÇİNDE KALİTELİ YAŞAM ''

BİZDEN TEKLİF ALIN...

Apartman ve Sitelerde yönetimle uğraşmayın..

ANKARA PROFESYONEL APARTMAN VE SİTE YÖNETİMİ

Profesyonel Site, Bina, Apartman ve Residence Yönetim Bizim İşimiz Şirket Bünyemizde Mali Müşavir ve Avukatımız Bulunmaktadır…

“Çıkabilecek Mali ve Hukuki Sorunlarınızı Şirketimiz Kendi İçerisinde Sizlerden Ek Bir Ücret Talep Etmeden Çözecektir.”

Devamını Oku

HİZMETLERİMİZ

Hizmet Kategorilerimiz

Danişmanlık Hizmeti

Site Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile site sakinleri, kiracılar ve site çalışanlarından gelen her türlü soruna, sitelerde yaşanan problemlere, yaşanan sıkıntılara ve anlaşmazlıklara mevzuat doğrultusunda çözüm üretilmesi. Yönetim planı hazırlanması Genel Kurul danışmanlığı. Genel Kurulun sevk ve idaresi. Site hesaplarının resmi kayıtları göre incelenmesi. Yönetici ya da yönetim kurulu seçimi yapamayan sitelere danışmanlık hizmeti verilmesi. İşletme projesi olmayan sitelere işletme projesi yapılması. Müteahhit firmalara site yönetimi ile ilgili olarak her türlü desteğin verilmesi, geçici yönetim ve denetim kurullarının atanması.

Güvenlik Hizmetleri

Site saygınlığının korunması Siteye yönelik tehdit ve rizikoların önlenmesi Sitede mevcut güvenlik sistemlerinin işler vaziyette bulundurulması, plaka tanıma sisteminin işletilmesi, raporlanması, kayıtların saklanması Sitede giriş ve çıkışların kontrol altında tutulması, otopark, spor alanları ve peyzaj alanında devriye hizmetlerinin verilmesi Teknik hizmet dahilinde çalışan makinelerde, motorlarda, asansörde güvenlik önlemlerinin alınması, taşıma işlerinde taşınacak mahalde sabit nöbetçi ihdas edilmesi gibi güvenlik önlemlerinin alınması Siteye giriş yapan tüm iş tertipçisi, nakliyeci, yardımcı personelin giriş çıkış kayıtlarının tutulması, nezaret edilmesi

Hukuki Hizmetler

Kat malikleri ya da kiracılardan aidat ve avans ödemelerini aksatanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması. Ortak alanlara ilişkin ortaya çıkabilecek hukuki problemlere müdahale edilerek çözüm bulunması. Genel kurul toplantı ve kararlarının mevzuata uygunluğunun sağlanması. Personele ilişkin çalışmalarda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulması. Mal ve hizmet alım sözleşmelerinin mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlanması. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun yöneticiye verdiği yetkiler doğrultusunda tüm hukuki işlemlerin bedelsiz olarak yerine getirilmesi.

Ankara ve Çevresi

Duyuru&Haberler

Neler Sunuyoruz

Hizmet Alanlarımız

Profesyonel Site Personel Hizmetleri

Sitede çalıştırılacak personel ihtiyacının tespit edilmesi ve göreve uygun personelin temini, Personel görev tanımlarının hazırlanması. Personel eğitiminin verilmesi. Personel özlük dosyalarının oluşturulması İş sağlığı ve iş güvenliği mevzuat dahilinde gerekli önlemlerin alınması Personele mevsimine uygun kıyafet temini. Personelin takip, kontrol ve denetimi. Personel servis/hizmet kalitesinin yükseltilmesi. Personel izin düzenlerinin ayarlanması. Personelin yıllık izinlerde herhangi bir boşluk yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması, Çalışma alanlarının aksaksız yönetilmesi. Personelin SGK, maaş ödemeleri, tazminat vb. ödemelerin zamanında yapılması.

Muhasebe ve Aidat Takip Hizmetleri

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı uyarınca sitenin mali bütçesinin (işletme projesi) hazırlanması gerekmektedir. İşletme bütçesinin hazırlanması, Aidatların tahsil edilmesi Avans ve aidatların site yönetim hesabında toplanması Tüm gelir – giderlerin resmi olarak muhasebeleştirilmesi. Karar defteri, işletme defteri gibi resmi defterlerin noter tasdik işlemlerinin yaptırılması, yıl sonunda kapattırılması. Mal ve hizmet alım faturalarının ödenmesi. Personel maaşlarının ödenmesi. Ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ya da kiracıların dava ve icra takiplerinin planlanması ve yürütülmesi. Ortak mahal elektrik, su, doğal gaz aboneliklerinin yapılması, Ortak mahal aboneliklerine tahakkuk eden faturaların ödenmesi. Banka hesap hareketlerinin günlük takibi ve kayıt altına alınması. Ay sonlarında mali raporların hazırlanarak site sakinleri ve yönetim kurullarına sunulması. Dönem sonlarında yıllık faaliyet raporları ve muhasebe kayıt işlemlerinin yapılması

Profesyonel Site Teknik Hizmetleri

Kapı zilleri, otomatları Su deposu, hidrofor tesisi Blok aydınlatmaları Jeneratör ve yakıt tankı Asansörler ve çatı arası makine daireleri Santral ve telefon sistemleri Merkezi sistem dahili telefon Merkezi TV anten sistemi Merkezi uydu sistemi Klima sistemleri Paratoner sistemi Yaygın alarm sistemi Yüzme havuzları ve bu havuzların makine daireleri ve içindeki donanım Çevre aydınlatma sistemi Spor tesislerinin aydınlatma sistemleri Otomatik giriş bariyerleri Ortak alanlardaki soyunma odaları, duşlar, tuvaletler Ortak alanlardaki tüm su tesisatı Spor salonları ve donanımları Ortak alanlardaki oturma grupları Ortak alanlarda ve bloklarda bulunan tüm mekanik ve otomatik donanım (kapılar, pencereler vs.) Yönetim ofisi ve tüm müştemilatı ile donanımları Tesis dahilinde bulunan buraya yazılmamış, tüm teknik benzer sistemlerin her türlü bakım, onarım ve işlerliğinin sağlanması

Profesyonel Site Temizlik Hizmetleri

Dairelerden günlük çöp toplamalarının yapılması Ortak alanlarda bulunan tüm çöplerin kâğıt, cam, teneke, pil, gibi malzemelerin ayrı ayrı toplanması ve tasnifi Çöp konteynırlarının ve çöp konteynır mahallinin temizliğinin yapılması Ortak mahallerde bulunan; Asansörler, asansör makine daireleri, merdiven hacimleri, posta kutuları, girişler, bodrum, kat depo ve sığınak alanları, yağmur suyu giderleri, otoparklar, çocuk oyun sahaları, yürüme yolları, genel dinlenme alanları, spor alanları, havuzlar, yönetim binası ve müştemilatı, yeşil alanlar, banklar, çöp kutuları, peyzaj alanlarının temizliklerinin yapılması

Profesyonel Site Havuz Bakım Hizmetleri

Filtrasyon sistemi kontrolü Filtrasyon pompasının temizlenmesi ve bakımı Havuz yüzeyindeki yabancı maddelerin temizliği Havuz dip temizliği ve süpürülmesi Tüm su alma, boşaltma ve devir daim tesisatlarının kontrolü Savak kanallarının ve ızgaralarının temizliği Havuz suyu kimyasallarının uygun metotlarla havuz suyuna karıştırılması Havuz suyu kimyasal değerlerinin ölçümü gibi işlemlerle havuzun sağlıklı bir şekilde kullanılması sağlanmaktadır.

Bahçe Bakımı ve Peyzaj Hizmetleri

Yeşil alanların sulanması Çimlerin biçilmesi Yabani otların ayıklanması Ağaçların budanması Mevsimlik çiçeklerin dikilmesi Gübreleme Zirai mücadelenin yapılması Haşerelerle (sivrisinek, karasinek, böcek, fare vs.) mücadele edilmesi Mevsimine uygun bitki ve çiçeklerin dikilmesi Yeşil alanlar, otoparklar, çatı katları, merdivenler, sığınaklar gibi tüm ortak alanların ilaçlanması.

Çalıştığımız Firmalar

Müşterilerimiz

Beko

Demir Döküm

İndesit

Bosch

Miele

Arçelik

BİZ SİZİ ARAYALIM... 

Firmamıza e-mail gönderin,en kısa zamanda size dönüş yapalım.

 

info@ankaraapartmanyonetimfirmasi.com